Послание Президента РФ

 Послание Президента Российской Федерации смотреть по ссылке

https://www.permkrai.ru/news/v-permskom-krae-organizovano-164-tochki-dlya-prosmotra-i-obsuzhdeniya-poslaniya-prezidenta/